Call us  Kolas

Tečajevi

ENGLESKI JEZIK
NJEMAČKI JEZIK
TALIJANSKI JEZIK
Predškolski A (5 god.), B (6 god.)
Predškolski A, BPredškolski A, B
1. do 8. razred osnovne škole
1. do 8. razred osnovne škole1. do 8. razred osnovne škole
Srednjoškolski program Srednjoškolski programSrednjoškolski program
Priprema za državnu maturuPriprema za državnu maturuPriprema za državnu maturu
A1 do C2 stupanjA1 do C2 stupanjA1 do C2 stupanj
Poslovni engleski
Poslovni njemačkiPoslovni talijanski
CAMBRIDGE ispitiIspiti Goethe institutaCELI ispiti
TOEFL, IELTS
PEARSON ispiti
FRANCUSKI JEZIK
RUSKI JEZIK
HRVATSKI ZA STRANCE
A1 do C2 stupanjA1 do C2 stupanjA1 do C2 stupanj

 

 

Krojeni tečajevi

ENGLESKI JEZIK
NJEMAČKI JEZIK
TALIJANSKI JEZIK
TurizamTurizam i ugostiteljstvoTurizam i ugostiteljstvo
Hotelijerska industrijaMedicinske sestre / tehničari i njegovateljice / njegovateljiMedicinske sestre / tehničari i njegovateljice / njegovatelji
Pravo
Informacijske tehnologije
Računovodstvo
Medicinske sestre / tehničari i njegovateljice / njegovatelji
Poljoprivreda
Poslovne tajnice / poslovni tajnici
Bankarstvo
Naftna industrija
Financije
Vojna služba

* za upis u krojene tečajeve potrebno je predznanje A2 stupnja

 

Nastava

Nastavom su obuhvaćeni svi uzrasti, od vrtićanaca do odraslih polaznika. Osim razredne nastave u malim grupama (do 10 polaznika), izvodi se i individualna nastava. Pored općeg jezika, nudimo i poslovni jezik te jezik struke (krojeni tečajevi). Grupe se formiraju prema dobi (vrtićanci, predškolci, osnovnoškolci, srednjoškolci i odrasli) i predznanju polaznika. Predznanje polaznika testira se kroz ulazne testove.

Škola je stupnjevanje znanja jezika uskladila sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike Vijeća Europe koji navodi 6 stupnjeva jezika: A1, A2, B1, B2, C1, C2 .

Stupnjevi se izvode kroz module (2 do 4 modula) i svaki modul obuhvaća 70 nastavnih sati, svaki u trajanju od 45 minuta. Moduli se izvode dvosemestralno ( jednom tjedno 2 nastavna sata) i jednosemestralno (dva puta tjedno po 2 nastavna sata), ovisno o potrebama polaznika, odnosno grupe. Po uspješno položenom završnom ispitu (usmenom i pismenom), škola izdaje uvjerenje za završeni modul i svjedodžbu za završeni stupanj. Rad osnovnoškolaca prati se kroz đačke knjižice i ocjene.

 

Međunarodni ispiti

Međunarodno priznate diplome općeg jezika dokaz su jezične kompetencije i imaju vrlo široku primjenu. Najčešće se koriste za potrebe daljeg obrazovanja, zaposlenja, useljeničkih i studentskih viza.

ENGLESKI JEZIK
NJEMAČKI JEZIK
TALIJANSKI JEZIK
CAMBRIDGE ISPITIISPITI GOETHE INSTITUTACELI ISPITI
FCE (First Certificate in English) – B2 prema Vijeću Europe

CAE (Certificate in Advanced English) – C1 prema Vijeću Europe

CPE (Certificate of Proficiency in English) – C2 prema Vijeću Europe

IELTS (International English Language Testing System)
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - A1 prema Vijeću Europe

Goethe-Zertifikat A2:Start Deutsch 2 – A2 prema Vijeću Europe

Zertifikat Deutsch – B1 prema vijeću Europe
CELI Impatto – A1 prema Vijeću Europe

CELI 1 – A2 prema Vijeću Europe

CELI 2 – B1 prema Vijeću Europe

CELI 3 – B2 prema Vijeću Europe

CELI 4 – C1 prema Vijeću Europe

CELI 5 – C2 prema Vijeću Europe
PEARSON ISPITI
A1-C2 prema vijeću Europe

 

TABLICA ZA SAMOPROCJENU JEZIČNIH VJEŠTINA PREMA VIJEĆU EUROPE

A1

Razumijevanje – slušanje
Razumijevanje – čitanje
Govor – govorna interakcija
Govor – govorna produkcija
Pismeno izražavanje
Mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane za kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.Mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim društvenim razmjenama premda obično ne razumijem dovoljno da bih sam/sama dovoljno podržavao/podržavala razgovor.Mogu se koristiti nizom fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao/opisala svoju obitelj i druge ljude, uvjete svog života, svoje obrazovanje te sadašnje ili prethodno radno mjesto.Mogu pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo, npr. pismo zahvale.

A2

Razumijevanje – slušanje
Razumijevanje – čitanje
Govor – govorna interakcija
Govor – govorna produkcija
Pismeno izražavanje
Mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane za kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.Mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim društvenim razmjenama premda obično ne razumijem dovoljno da bih sam/sama dovoljno podržavao/podržavala razgovor.Mogu se koristiti nizom fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao/opisala svoju obitelj i druge ljude, uvjete svog života, svoje obrazovanje te sadašnje ili prethodno radno mjesto.Mogu pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo, npr. pismo zahvale.

B1

Razumijevanje – slušanje
Razumijevanje – čitanje
Govor – govorna interakcija
Govor – govorna produkcija
Pismeno izražavanje
Mogu razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susrećem na poslu, u školi, u slobodno vrijeme, itd. Mogu razumjeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili o temama od osobnog i profesionalnog interesa ako su iskazane relativno polako i razumljivo.Mogu razumjeti tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili jezikom moje struke. Mogu razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima.Mogu se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojem se taj jezik govori. Mogu se bez pripreme uključiti u razgovor o temama koje su mi poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. obitelj, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje).Mogu jednostavno povezivati rečenice kako bih opisao/opisala doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje. Mogu ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Mogu ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma te opisati svoje reakcije.Mogu napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. Mogu napisati osobno pismo opisujući svoje doživljaje i dojmove.

B2

Razumijevanje – slušanje
Razumijevanje – čitanje
Govor – govorna interakcija
Govor – govorna produkcija
Pismeno izražavanje
Mogu razumjeti duže govore i predavanja te pratiti čak i složenu argumentaciju ako mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Mogu razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku.Mogu čitati članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme i u kojima pisac zauzima određene stavove ili izražava određena stajališta. Mogu razumjeti suvremenu književnu prozu.Mogu komunicirati dovoljno dobro i neusiljeno, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Mogu aktivno sudjelovati u raspravama u okviru poznatih situacija obrazlažući i braneći svoje stavove.Mogu jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje vlastitog interesa. Mogu objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa.Mogu napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema iz područja svog interesa. Mogu napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. Mogu napisati pismo u kojem jasno izražavam značenje koje osobno pridajem određenim događajima i iskustvima.

C1

Razumijevanje – slušanje
Razumijevanje – čitanje
Govor – govorna interakcija
Govor – govorna produkcija
Pismeno izražavanje
Mogu razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane, već se samo podrazumijevaju. Mogu bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove.Mogu razumjeti dugačke i kompleksne činjenične književne tekstove te uviđati stilske različitosti. Mogu razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na moje područje.Mogu se dobro i neusiljeno izražavati bez jako očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu se fleksibilno i učinkovito koristiti jezikom u društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.Mogu iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajućim zaključkom.Mogu se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te razvijati svoja stajališta. Mogu pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.

C2

Razumijevanje – slušanje
Razumijevanje – čitanje
Govor – govorna interakcija
Govor – govorna produkcija
Pismeno izražavanje
Mogu razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane, već se samo podrazumijevaju. Mogu bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove.Mogu razumjeti dugačke i kompleksne činjenične književne tekstove te uviđati stilske različitosti. Mogu razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na moje područje.Mogu se dobro i neusiljeno izražavati bez jako očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu se fleksibilno i učinkovito koristiti jezikom u društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.Mogu iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajućim zaključkom.Mogu se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te razvijati svoja stajališta. Mogu pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.