Call us  Kolas

O nama

 

Škola za strane jezike “NIKA” osnovana je 1993. godine. Uz stručni nastavni kadar, u školi se podučavaju ENGLESKI, NJEMAČKI, FRANCUSKI, TALIJANSKI i RUSKI jezik te HRVATSKI ZA STRANCE. Predavači redovito pohađaju i usavršavaju se kroz razne radionice, seminare, predavanja i stručne skupove. Nastavom su obuhvaćeni svi uzrasti, OD ČETVRTEGODINE DO ODRASLE DOBI, a tečajevi i stupnjevi znanja u skladu su sa standardima VIJEĆA EUROPE. Polaznicima je omogućeno i pohađanje ljetnih škola u inozemstvu, kao i uključivanje u razne edukativne izlete i radionice. “NIKA” je organizirala i bila pokrovitelj mnogih humanitarnih akcija.

Od samih početaka nastava se izvodila i izvodi u prijateljskom ozračju, uz individualni pristup svakom polazniku i njegovim potrebama. Mnogi od njih osvajali su prva mjesta na raznim natjecanjima, vlasnici su međunarodno priznatih certifikata, neki su postali naši kolege…

Uz pripremu za CAMBRIDGE i GOETHE ISPITE,  “NIKA” je i ispitni LCCI centar za međunarodne JETSET ispite iz engleskog jezika i to od 1998. godine., a što je svojevrsna akreditacija i potvrda kvalitete rada.

Školske godine 2013./2014. “NIKA” je dobila status CELI centra i time je ovlaštena provoditi međunarodno priznate CELI (CELI standard i CELI adolescenti) ispite iz talijanskog jezika Universita’ per stranieri iz Perugie, Italija.

Školske godine 2015./2016. slijedi novo priznanje i potvrda kvalitete našeg rada – “NIKA” je službeno postala ovlašteni MIZZOU K12 centar za stjecanje američke svjedodžbe srednje škole Sveučilišta Missouri, SAD.

Školske godine 2018./2019. “NIKA” je dobila status PEARSON centra i time je ovlaštena provoditi međunarodno priznate PEARSON (PEARSON YLE i PEARSON GENERAL) ispite iz engleskog jezika.

 

Škola za strane jezike “NIKA” je mjesto nulte tolerancije prema nasilju i bilo kojoj vrsti diskriminacije.

 

addvantage_logo

 pearson

 

Unistrapg_logo

 

CVCL_logo

 MIZZOU

 

Kada?

Škola za strane jezike “NIKA” d.o.o. osnovana je 5. veljače 1993. godine, kao prva škola stranih jezika u Križevcima. Škola je registrirana pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru sa osnovnom djelatnošću – obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n. U potpunosti je u privatnom vlasništvu i osnivači i vlasnici su Snježana Lončarić i Zoran Lončarić.

 

Gdje?

Sjedište škole je na adresi Sidonije Rubido 7, Križevci, dok se prostorije škole nalaze u Baltićevoj 2, Križevci. Prostorije škole sastoje se od 3 suvremeno opremljene učionice, zbornice, knjižnice (osim stručnog materijala sadrži i velik broj književnih djela, uglavnom na engleskom jeziku, koje polaznici škole mogu besplatno posuditi), tajništva, čekaonice i sanitarnog čvora.

Škola ima dobar pristup za osobe s invaliditetom.

 

Što?

U “NIKI” se podučavaju slijedeći jezici: engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski i ruski. Također pripremamo kandidate za međunarodno priznate JETSET i Cambridge ispite iz engleskog , GOETHE ispite iz njemačkog te CELI ispite iz talijanskog jezika, kao i za državnu maturu. Nastavom su obuhvaćeni svi uzrasti, od vrtićanaca do odraslih polaznika. Osim razredne nastave u malim grupama (do 10 polaznika), izvodi se i individualna nastava. Pored općeg jezika, nudimo i poslovni jezik te jezik struke (prema zahtjevu). Grupe se formiraju prema dobi (vrtićanci, predškolci, osnovnoškolci, srednjoškolci i odrasli) i predznanju polaznika. Predznanje polaznika testira se kroz ulazne testove.

Škola je stupnjevanje znanja jezika uskladila sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike Vijeća Europe koji navodi 6 stupnjeva jezika:
A1, A2, B1, B2, C1, C2 . Stupnjevi se izvode kroz module (2 do 4 modula) i svaki modul obuhvaća 70 nastavnih sati, svaki u trajanju od 45 minuta. Moduli se izvode dvosemestralno (jednom tjedno 2 nastavna sata) i jednosemestralno (dva puta tjedno po 2 nastavna sata), ovisno o potrebama polaznika, odnosno grupe. Po uspješno položenom završnom ispitu (usmenom i pismenom), škola izdaje uvjerenje za završeni modul i svjedodžbu za završeni stupanj. Rad osnovnoškolaca prati se kroz đačke knjižice i ocjene.

 

Kako?

Na početku školske godine, a nakon ulaznog testiranja i formiranja grupa i razreda, nastavnici zajedno s polaznicima definiraju raspored. Polaznici se upisuju u matičnu knjigu škole te sklapaju ugovor sa školom, u kojem se uređuju međusobni odnosi. Svaki nastavnik izvodi nastavu prema izvedbenom programu škole. Nastava se osmišljava prema potrebama grupe, a u skladu sa smjernicama i ciljevima određenog stupnja. Svaki nastavnik piše dnevne pripreme, ispunjava dnevnik rada te prati rad i napredovanje polaznika u imeniku. Za mlađi uzrast periodično se održavaju roditeljski sastanci, dok se za odrasle polaznike održavaju konzultacije. Na kraju školske godine svi polaznici se anketiraju, kako bi nakon obrade anketa, škola mogla ukloniti moguće manjkavosti, odnosno održati kvalitetu nastave.

Za sve primjedbe, odnosno žalbe potrebno je obratiti se predmetnom nastavniku. Ukoliko se ne uspije doći do rješenja problema, potrebno je razgovarati s tajnicom te direktorom škole.

 

Tko?

Nastavno osoblje “NIKE” stručno je i s dugogodišnjim radnim iskustvom, kako u redovnim školama, tako i u “NIKI”. Rad nastavnika prati direktor škole-voditelj nastave i svaki nastavnik stručno se usavršava kroz razne radionice i seminare. Periodično se održavaju i sjednice na kojima se analizira rad nastavnika i polaznika, dogovaraju izvanškolske aktivnosti, kulturne i javne aktivnosti škole, projekti, izleti i sl.

Škola za strane jezike “NIKA” je i registrirani LCCI JETSET centar za pripremu i provođenje međunarodno priznatih ispita iz engleskog jezika (općeg i poslovnog) i to već 17 godina (pogledati na web stranici: www.lccicroatia.com) te CELI centar za ispite iz talijanskog jezika (pogledati na web stranici: certificazioni-italiano.globalinput.org). Te akreditacije dovoljno govori o ozbiljnosti našeg rada te o kvaliteti škole jer periodično prolazimo kroz kontrole od strane predstavnika LCCI EDI-a. i Global Inputa.

Školske godine 2015./2016. “NIKA”  je postala ovlašteni MIZZOU K12 centar za stjecanje američke svjedodžbe srednje škole Sveučilišta Missouri, jedna od svega tri škole u ovom djelu Europe i jedina u Hrvatskoj koja nosi ovu laskavu titulu (pogledati na web stranici: http://mizzouk12online.missouri.edu/?page_id=2489)

Školske godine 2018./2019. “NIKA”  je postala drugi ovlašteni PEARSON centar u Hrvatskoj za pripremu i provođenje međunarodno priznatih Pearson ispita iz engleskog jezika.

U suradnji s British Council Croatia, a u statusu – Member of the British Council Exams Partnership Programme, pripremamo polaznike za Cambridge ispite (pogledati na web stranici: www.britishcouncil.hr, klik na Schoolfinder).

Također smo i  članica Zajednice za strane jezike pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (pogledati  na web stranici: www.zajednicazsj.org).

 

Strateški ciljevi škole

 • postići visoki nivo zadovoljstva korisnika naših usluga
 • stalno jačati konkurentsku sposobnost na tržištu
 • održavati pozitivnu predodžbu javnosti o školi
 • postići zadovoljstvo uposlenika uvjetima rada i materijalnim uvjetima kroz stimulativan sustav nagrađivanja uz uvjet ostvarenja poslovnih ciljeva pojedinca i sustava u cjelini
 • ostvarenjem navedenih ciljeva osigurati razvoj škole

 

Naše reference

Korisnici naših usluga su djelatnici uglednih hrvatskih tvrtki, djelatnici mnogih hrvatskih institucija, članovi upravljačkog tima i mnoge druge osobe koje su svjesne potrebe neprestanog profesionalnog usavršavanja.

Naši dosadašnji suradnici:

 • KTC Križevci
 • HZZ – podružnica Križevci
 • Hrvatska poljoprivredna agencija
 • Visoko gospodarsko učilište Križevci
 • “RADNIK” Križevci
 • Hrvatski selekcijski centar Križevci
 • “VIG” Zagreb
 • Podravska banka – podružnica Križevci
 • T-com Križevci
 • Geodetski zavod Križevci
 • Veterinarski institut Križevci
 • “ARENA” Križevci
 • Koprivničko-križevačka županija

… i mnogi drugi…