Call us  Kolas

Cjenik

PREDŠKOLSKI UZRAST, OSNOVNA ŠKOLA, A1 DO C2 (grupe od 6 polaznika i više)
3.051,45 kn/405 eura (70 sati po 45min.)

KROJENI TEČAJEVI – JEZIK STRUKE (grupe od 6 polaznika i više)
3.051,45 kn/405 eura (40 sati po 45min.)

TEČAJ ONE-TO-ONE
5.997,46 kn/796 eura (40 sati po 45min.)

Cijene u cjeniku određene su na bazi od 6 i više polaznika u grupi. Ako se u grupama standardnih tečajeva u trajanju od 70 sati broj polaznika smanji, cijena tečaja ostaje ista, samo se smanjuje broj školskih sati nastave, i to: 3-5 polaznika – 50 sati, dok se u grupama krojenih tečajeva u trajanju od 40 sati, satnica smanjuje na 30 sati ako se grupa smanji na 3-5 polaznika.

HRVATSKI ZA STRANCE
3.767,20 kn/ 500 eura (6 i više polaznika: 60 sati po 45 minuta; 3-5 polaznika: 50 sati po 45 minuta)

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU I POLAGANJE IELTS, PEARSON, CAMBRIDGE, GOETHE I CELI ISPITA
3.051,45 kn/405 eura (grupe su isključivo od 3 do 5 polaznika: 30 sati po 60 minuta)

 

Ulazno testiranje: besplatno!

U cijenu tečaja nije uključen udžbenik.

U cijenu tečaja je uračunat PDV od 25%.

Do 9 mjesečnih rata (339,05 kn/45 eura), do 15-tog u mjesecu.

1 član obitelji plaća 100% cijene tečaja
2 član obitelji plaća 90% cijene tečaja
3 član obitelji plaća 85% cijene tečaja

1 tečaj polaznik plaća 100% cijene tečaja
2 tečaj polaznik plaća 90% cijene tečaja
3 tečaj polaznik plaća 80% cijene tečaja

Za gotovinsko plaćanje popust 5% cijene tečaja.

KOD GRUPA KOJE IMAJU MANJE OD 6 POLAZNIKA NE ODOBRAVA SE NITI JEDNA VRSTA POPUSTA!