Call us  Kolas

ALOHA

Što je Aloha?
ALOHA označava Abacus Learning of Higher Arithmetic, a predstavlja program mentalnog i intelektualnog razvoja djece od 4 do 13 godina. Kroz više od 20 godina, proširio se u 26 zemalja na 5 kontinenata, u preko 4000 centara širom svijeta pohađa ga preko 4 milijuna djece.

Za početak, kratki test vaših mentalnih vještina:

Izračunajte napamet sljedeće: 123 + 456 -13 -48 + 534 = ?

Možete li vjerovati da dijete od 7 godina ovo napamet točno izračuna za svega nekoliko sekundi?
Nevjerojatno, ali istinito. Polaznik ALOHA programa mentalno (“u glavi”) točno računa brže od kalkulatora ili kompjutera, koristeći internacionalno akreditiranu metodu mentalne aritmetike.

Abakus alat za računanje koji vuče podrijetlo od drevne Mezopotamije, usavršili su ga Grci, a stoljećima se koristi u Kini. Zovemo ga i praocem današnjih kompjutera.
U ALOHA metodi koristi se kao sredstvo za mentalnu aritmetiku, vizualizaciju i uravnotežen razvoj obje moždane polutke, odnosno za razvoj cjelokupnog kognitivnog i intelektualnog potencijala djece.

Što se postiže ALOHA programom?
Korištenjem jedinstvene metodologije koju je osmislio tim znanstvenika istraživača, ovaj program razvoja vještina mentalne obrade podataka stimulira obje moždane polutke, što kognitivne i intelektualne procese čini bržima i učinkovitijima. Posljedično povećava cjelokupni IQ djece, što im omogućuje postizanje izuzetnih rezultata u različitim područjima. Ukratko, možemo reći da je ALOHA program „teretana” za mozgove djece u razvoju.
Rezultati programa, dokazani znanstvenim istraživanjem, su izuzetan razvoj sljedećih područja:

  • koncentracija i fokus
  • povećanje radne i dugotrajne memorije
  • brže učenje
  • izuzetne matematičke i analitičke vještine
  • vještine rješavanja problema
  • vještine opažanja, slušanja i primjene naučenoga
  • kreativnost i vizualizacija
  • samopouzdanje i socijalne vještine
  • povećanje IQ-a (kvocijenta inteligencije)

ALOHA akademija – tečajevi kroz 8 stupnjeva
Za djecu od 4 do 13 godina.
Svaki stupanj traje 3 mjeseca, odnosno 12 termina u trajanju od 2 puna sata.
Po uspješno završenom stupnju dobiva se certifikat i prelazi se u viši stupanj.
Učenje je zabavno i izazovno.
Nastavu provode certificirani ALOHA treneri.

aloha